O bezpieczeństwie
Włamania do mieszkań to przestępstwo na skalę masową. Na terenie Polski statystyki odnotowują ponad 28.000 włamań rocznie. Pewni swego złodzieje zmierzają ku najsłabiej zabezpieczonym miejscom w domach. W kilka chwil okna lub drzwi balkonowe stoją im otworem. W ponad 70% włamań przez okno skrzydło zostaje wyważone z ościeżnicy. Nie dochodzi nawet do wybicia szyby. Jednocześnie statystyki wskazują na możliwość skutecznej ochrony przed intruzami.
Więcej…

O bezpieczeństwie


Włamania do mieszkań to przestępstwo na skalę masową. Na terenie Polski statystyki odnotowują ponad 28.000 włamań rocznie. Pewni swego złodzieje zmierzają ku najsłabiej zabezpieczonym miejscom w domach. W kilka chwil okna lub drzwi balkonowe stoją im otworem. W ponad 70% włamań przez okno skrzydło zostaje wyważone z ościeżnicy. Nie dochodzi nawet do wybicia szyby. Jednocześnie statystyki wskazują na możliwość skutecznej ochrony przed intruzami: w ponad 45% wszystkich prób włamań zabezpieczenia antywyważeniowe niweczą wysiłki włamywaczy.

 


DLA PRZESTĘPCY WŁAMANIE TO WYŚCIG Z CZASEM - NIE DAJ MU WYGRAĆ !!!

Jeżeli uzyskanie dostępu do wnętrza domu zajmuje więcej niż około 3 minuty, złodziej w większości przypadków po prostu rezygnuje.

Już w standardzie okucia Roto NT oferują podstawowe zabezpieczenie przed wyważeniem. Dolne poziome ramię skrzydła wyposażone jest w antywyważeniową rolkę grzybkową zakotwiczającą się w antywyważeniowym zaczepie RU na ościeżnicy.

Jeśli potrzeba zabezpieczeń na wyższym poziomie, okna z okuciami Roto dają się w każdej chwili dozbroić - nawet po wbudowaniu do budynku. Dzięki temu, że okucia na skrzydle wyposażone są od razu w grzybkowe rolki antywyważeniowe, można bez problemu domontować dodatkowe elementy i zaczepy, jeśli ościeżnica i skrzydło okna spełniają określone wymogi, zwłaszcza co do stabilności całego elementu. Czujnik magnetyczny, mocowany na zatrzask na wielu częściach okucia Roto NT, rozszerza zabezpieczenia mechaniczne o niezawodne komponenty elektroniczne.

WK1
Klasa odporności antywyważeniowej okna 1
Zabezpieczenie przed dostaniem się do wnętrza domu, włamywacza używającego tylko siły mięśni.

WK2
Klasa odporności antywyważeniowej okna 2
Klasa ta oznacza, że oko przez 3 minuty stawia opór próbie sforsowania go przy użyciu prostych narzędzi, np.śrubokrętu, nożyc, itp.

WK3
Klasa odporności antywyważeniowej okna 3
Zabezpieczenie okna, którego złodziej nie może wyważyć przy pomocy stalowego łomu przez minimum 5 min.

Klasa odporności antywyważeniowej okna 1 (WK1)
Okno stawia silny opór próbom wyważenia. Specjalne elementy antywyważeniowe okuć Roto zapewniają wysoki poziom zabezpieczeń: zaczepy antywyważeniowe i narożniki z rolkami grzybkowymi efektywnie zabezpieczają okno lub drzwi balkonowe w czterech narożach. Obowiązkowe zabezpieczenie przed rozwierceniem klamki od zewnątrz i klamka zamykana na klucz to dodatkowo podwyższona ochrona.


Klasa odporności antywyważeniowej okna 2 (WK2)
To rozszerzenie klasy WK1. Dodatkowe elementy antywyważeniowe z grzybkowymi rolkami ryglującymi na całym obwodzie skrzydła wzmacniają połączenie między skrzydłem i ościeżnicą. Dzięki temu okno jest w stanie pewnie stawić czoło obciążeniom o zwiększonej sile.Klasa odporności antywyważeniowej okna 3 (WK3)
Obejmuje zabezpieczenie okien, które nie ulegną w określonym czasie próbom wyważenia ciężkimi narzędziami, jak np. łom. Dodatkowym wzmocnieniem w odniesieniu do wyposażenia klas WK1 i WK2 są tu grzybkowe punkty ryglowania na narożniku i na antywyważeniowej prowadnicy rozwórki. Ponadto odstępy między punktami ryglowania na zamknięciach środkowych zostały zmniejszone, co jeszcze bardziej utrudnia próby wyważenia skrzydła z ościeżnicy.