O bezpieczeństwie
Włamania do mieszkań to przestępstwo na skalę masową. Na terenie Polski statystyki odnotowują ponad 28.000 włamań rocznie. Pewni swego złodzieje zmierzają ku najsłabiej zabezpieczonym miejscom w domach. W kilka chwil okna lub drzwi balkonowe stoją im otworem. W ponad 70% włamań przez okno skrzydło zostaje wyważone z ościeżnicy. Nie dochodzi nawet do wybicia szyby. Jednocześnie statystyki wskazują na możliwość skutecznej ochrony przed intruzami.
Więcej…

Nawiewniki

Wentylacja to proces wymiany powietrza, polegający na dostarczeniu do pomieszczeń powietrza zewnętrznego do pokoi i kuchni, zapewnieniu skutecznego przepływu między pomieszczeniami oraz usunięciu zanieczyszczonego powietrza i wydzielanych substancji. W celu doprowadzenia świeżego powietrza do pomieszczenia polecamy montaż nawiewników, których głównym celem jest prawidłowa wentylacja przy szczelnie zamkniętych oknach

W Zakładach Drzewnych „TiS" stosujemy tylko najlepsze nawiewniki higrosterowane* francuskiej firmy :

*ZASADA DZIAŁANIA

Nawiewniki higrosterowane EMM- sterowane automatycznie. Strumień przepływu powietrza jest uzależniony od zawartości pary wodnej (wilgotności względnej) wewnątrz pomieszczenia, tzn. od zanieczyszczenia powietrza wynikającego z wykonywania czynności, takich jak pranie, gotowanie, suszenie itp. Czujnikiem sterującym jest taśma poliamidowa, która pod wpływem zmian wilgotności względnej w powietrzu zmienia swoją długość, co powoduje większe, bądź mniejsze otwarcie przepustnicy, a tym samym doprowadzenie większego bądź mniejszego strumienia powietrza do pomieszczenia.

» Nawiewniki pracują w zakresie od 35 do 70% wilgotności względnej. Jeżeli wilgotność w pomieszczeniu jest mniejsza lub równa 35% nawiewnik jest przymknięty do pomieszczenia doprowadzany jest minimalny strumień powietrza. Wraz ze wzrostem wilgotności nawiewnik otwiera się i przy wartości 70% lub więcej uzyskuje wydajność maksymalną.

» Nawiewniki są tak skonstruowane, że powietrze zewnętrzne nie styka się bezpośrednio z czujnikiem.
Dzięki temu analizowane są warunki panujące w pomieszczeniach, a nie na zewnątrz.

» Istnieje możliwość blokady w pozycji, przy której osiągany jest minimalny stały dopływ powietrza.

» W zależności o sposobu montażu zmienia się kierunek nawiewu powietrza (pionowo w górę lub ukośnie).

» Nawiewnik działa bez udziału człowieka oraz nie wymaga zasilania elektrycznego.

Dostosowany do potrzeb
Nawiewnik EMM może pracować w dwóch położeniach w zależności od przykręcenia podstawki. Strumień powietrza jest skierowany pionowo lub ukośnie. Ustawienie zależy od odległości nawiewnika do węgarka.
Opcja ręcznego przymknięcia nawiewnika
Nawiewniki EMM mogą być wyposażone w ręczną blokadę przepływu powietrza. Nawiewniki przymknięte umożliwiają doprowadzenie minimalnej ilości powietrza. Z opcji tej zaleca się korzystać wyłącznie przy niesprzyjających warunkach klimatycznych.
Kolorystyka:
Biały - RAL 9003 Kasztanowy - RAL 8017 Dębowy - RAL 8001